Dorota Trzmielewska

Trener Rozwoju Osobistego

Doświadczenie

Pracowałam w administracji publicznej, w wiodących na rynku instytucjach finansowych, w wiodącej na rynku lokalnym firmie usługowo-produkcyjnej, w mikroprzedsiębiorstwie. Obecnie pracuję w obszarze edukacji. Współpracuję również ze startup’ami i instytucjami około biznesowymi.

Zawsze z ludźmi i dla ludzi.

Wspieram, koordynuję, organizuję, zarządzam i uczę się. Prywatnie z pasją oraz z plecakiem na plecach przemierzam szlaki górskie. Jestem zdobywcą Głównych Szlaków Polskich GSS i GSB. Zdobyłam Diadem Gór Polskich. Obecnie przemierzam Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej.

Prowadzę coachingi indywidualne i grupowe z wykorzystaniem różnych narzędzi coachingowych. Pracuję wg standardów i w oparciu o Kodeks Etyczny ogólnoświatowej organizacji ICF.

 

Dobry coach: https://dobrycoach.pl/coach/dorota-trzmielewska

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/dorota-trzmielewska-87334186

FRIS®: https://fris.pl/trenerzy/dorota-trzmielewska

ICF: https://icf.org.pl/project-details/dorota-trzmielewska-acc-icf-4/

Wykształcenie

Wiedzę z zarządzania przedsiębiorstwem zdobywałam na Politechnice Wrocławskiej, którą uzupełniłam o wiedzę psychologiczną w zakresie psychologii motywacji, psychologii coachingu oraz metod pomiaru kompetencji zawodowych. Wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zdobywałam na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Wiedzę na temat coachingu zdobywałam w Wyższej Szkole Bankowej oraz wielu profesjonalnych treningach i sesjach mentoringowych.

Zakres mentoringu

Na co dzień prowadzę coachingi indywidualne z młodymi przedsiębiorcami oraz coachingi grupowe z kobietami stojącymi u progu ważnych życiowych decyzji.

Moja myśl przewodnia to: „Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku” – Lao Cy.

Forma kontaktu
Skype, mail, telefon – kontakt przez wiedza@inkubatory.pl