Na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) można znaleźć cztery wskaźniki, które określają to, ile działalności gospodarczych zarejestrowano w dniu ubiegłym, ile z nich wznowiono, a ile zawieszono lub zamknięto. Wskaźnik podliczający zawieszanie działalności często dorównuje temu powiadamiającemu o rejestracji nowych firm, a czasem potrafi go nawet przegonić. I to dwukrotnie.

Jeśli połączymy te wyniki z liczbą wniosków o wyrejestrowanie firm, sytuacja nie wygląda dobrze. Tendencja pokrywa się z danymi zamieszczonymi w „Miesięcznej informacji o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON” z września 2021 sporządzonej przez GUS. W tym jednym miesiącu chęć rejestracji działalności wyraziło 24 425 osób, 12 376 złożyło wniosek o wyrejestrowanie, a 490 586 podmiotów było zawieszonych (w samym wrześniu 7902 wnioski w tej sprawie). Tzw. podmioty gospodarki narodowej, to nie tylko jednoosobowe działalności gospodarcze. Według definicji są to:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W systemie REGON pojęcie podmiotu gospodarki narodowej jest tożsame z pojęciem jednostki prawnej [1].

W tym ujęciu mamy do czynienia z 4 796 388 podmiotami, z których 532 402 jest obecnie zawieszonych[2]. To 1/9 całości, z której lwią część stanowią jednak właśnie JDG.

Zawieszone działalności przed 2020 rokiem właściwie „nie istniały”

Dziś masowe zawieszanie działalności to fakt, którego nie da się zlekceważyć: mamy do czynienia z poważnym problemem systemowym. Eksperci wypowiadający się dla portali branżowych wydają się być zgodni co do przyczyn tego stanu rzeczy: pandemia mocno uderzyła w osoby samozatrudnione, a koszty prowadzenia działalności zaczęły znacząco przewyższać możliwości finansowe zainteresowanych. Statystyki GUS potwierdzają zaostrzenie sytuacji podczas pandemii, jednak wskazują na jeszcze jeden ważny aspekt: jak wskazują dane udostępnione do wiadomości publicznej, w 2019 właściwie nie ewidencjonowano zawieszonych działalności, a ograniczano się jedynie do tych zarejestrowanych i wyrejestrowanych w danym okresie. Zmiany w metodologii wskazują na to, że problem faktycznie zyskał na znaczeniu i dziś jest skrupulatnie monitorowany.

Setki tysięcy firm w zawieszeniu

Dlaczego przedsiębiorcy częściej decydują się na zawieszanie działalności, niż ich zamykanie? Ponieważ zamknięcie firmy skutkuje pozbawieniem się preferencyjnych składek ZUS w przypadku założenia kolejnej działalności na okres pięciu kolejnych lat. Przedsiębiorcy wolą więc poczekać na lepsze czasy i wznowić działalność. To jeden z problemów, w jakie uwikłane są JDG. AIP proponuje realną alternatywę, która dla wielu osób okazała się po prostu opłacalna i wielu osobom jeszcze może pomóc w utrzymaniu się na rynku bez ponoszenia kosztów związanych ze standardowo otwieraną działalnością.

AIP, czyli również B2B bez JDG

Firma w AIP nie jest działalnością gospodarczą, więc o utracie jakichkolwiek przywilejów z tytułu zakładania takowej nie ma mowy. Dodatkowo, wszelkie formalności są załatwione przez AIP, a każda osoba rozpoczynająca przygodę z biznesem otrzymuje wsparcie prawne, księgowe i biznesowe. Prowadząc firmę w AIP, jak najbardziej można podjąć pracę na zasadach B2B, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich udogodnień, jakie wynikają z tego modelu prowadzenia działalności. Co więcej, jest to optymalne rozwiązanie dla osób poniżej 26 roku posiadających status studenta. Gdyby decydowały się na JDG, nie załapałyby się na zerowy pit, gdyż ustawa nie objęła tej formy zatrudnienia, a jedynie etaty i umowy zlecenie.  Jednak w przypadku firmy w AIP ta ulga obowiązuje. Podobnie wygląda sprawa ze składkami na ZUS. Środki z firmy wypłacane są umową zlecenie, więc obowiązują wszystkie ustawowe ulgi w tym zakresie. A co z osobami, które ukończyły już 26 rok życia? Ich zerowy pit nie obejmuje, jednak i tak będą odprowadzać niższe stawki mając firmę w AIP, niż gdyby zdecydowały się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Spróbuj, czy to rozwiązanie dla Ciebie – nic nie stracisz!

Założenie firmy w AIP trwa kwadrans. Umowę podpisujesz online, nie musisz nigdzie jeździć, a wszystko wytłumaczymy Ci przez telefon bądź mailowo. W każdej chwili możesz zamknąć działalność, a potem otworzyć kolejną! Jeśli w którymkolwiek momencie zdecydujesz się przekształcić proponowaną przez nas formę w JDG, pomożemy w formalnościach.

Formularz kontaktowy znajdziesz TUTAJ, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o samej ofercie, wybierz odpowiednią ścieżkę:


[1] Definicja według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. Miejsce publikacji: (Dz. U. poz. 2009, z późn. zm.)
[2] Stan na 09.2021, por. Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON – wrzesień 2021