Z początkiem sierpnia weszła w życie ustawa wprowadzająca tzw. zerowy PIT dla osób do 26 roku życia. Dzięki niej młodzi ludzie nie muszą płacić podatku dochodowego od otrzymywanego wynagrodzenia. Co istotne status studenta czy ucznia nie ma tu żadnego znaczenia, ulga przysługuje również osobom niepobierającym nauki.

Niestety nie wszystkie formy zarobkowania zostały objęte wspomnianą ulgą. Nie można z niej korzystać ani rozliczając się na podstawie umowy o dzieło, ani będąc na stażu, ani też prowadząc działalność gospodarczą. Zwolnienie z PIT dotyczy jedynie umów o pracę i umów zlecenie.

Na szczęście istnieje pewna furtka, dzięki której młodzi przedsiębiorcy mogą zostać zwolnieni z podatku PIT. Są nią inkubatory przedsiębiorczości.

Biznes bez otwierania działalności gospodarczej

W najprostszym rozumieniu inkubatory to podmioty, które „użyczają” osobom zainteresowanym swojej osobowości prawnej. Dzięki temu nie muszą one zakładać działalności gospodarczej, aby legalnie prowadzić swój biznes i zarabiać na nim. Zamiast tego funkcjonują pod skrzydłami inkubatora korzystając z jego NIP-u i REGON-u.

W ten sposób z klientami i kontrahentami współpracuje się na takich samych zasadach jak w przypadku prowadzenia firmy. Mamy możliwość wystawiania faktur, rachunków, odliczania poniesionych kosztów od podatków itd. Ponieważ jednak funkcjonując w ramach inkubatora przedsiębiorczości nie prowadzi się żadnej formy działalności gospodarczej, a korzysta z jego osobowości prawnej, konieczne jest rozliczenie takiego dochodu na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Oczywiście te są podpisywane pomiędzy inkubatorem, a osobą, która prowadzi w ramach niego biznes. 

Sprawdź platformę do szybkiego startu z biznesem

To właśnie wspomniane rozliczanie się z inkubatorem na podstawie umów zlecenie umożliwia młodym przedsiębiorcom korzystanie z zerowego podatku PIT. Warto w tym miejscu dodać, że taka forma prowadzenia biznesu zwalnia z konieczności uiszczania stałych składek ZUS, które muszą opłacać osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Zamiast tego, ubezpieczenia ZUS płacone są, jak to w przypadku umów zlecenie, tylko od wysokości dochodu w danym miesiącu. Jeżeli takowego nie osiągnęliśmy, nie musimy niczego płacić. To ogromne ułatwienie, biorąc pod uwagę, że większość działalności upada właśnie dlatego, że musi opłacać składki ZUS mimo małych dochodów. Pamiętajmy, że w tym roku standardowe składki wynoszą ponad 1300 zł miesięcznie.

Dodatkowe korzyści dla studentów

Powyżej wyjaśniliśmy już jak dzięki inkubatorom przedsiębiorczości, osoby do 26 roku życia mogą prowadzić swoje biznesy i korzystać z zerowego PIT. To jednak nie koniec dobrych informacji związanych z tą formą funkcjonowania w biznesie. 

Większość młodych osób studiuje lub uczy się. Jak wspomnieliśmy na początku artykułu nie ma to znaczenia dla korzystania z zerowego PIT. Jednak dodatkowo osoby do 26 roku życia pobierające w jakikolwiek sposób naukę, działając w inkubatorze przedsiębiorczości są również całkowicie zwolnione z płacenia składek ZUS. Tym samym nie oddają one Państwu dosłownie ani grosza z tytułu jakichkolwiek danin czy obowiązkowych ubezpieczeń. Wszystko co zarobią trafia bezpośrednio do ich kieszeni.

Załóż firmę zdalnie

Przez inkubator jest najtaniej

Trudno sobie wyobrazić pod kątem finansowym bardziej atrakcyjną formę prowadzenia biznesu. Ile zatem kosztuje działanie w ramach inkubatora przedsiębiorczości? Czy znajdziemy tu jakiś haczyk

Chyba będzie o to trudno bowiem miesięczny koszt działania w ramach inkubatora przedsiębiorczości to ok. 300 zł netto (konkretna kwota zależy od inkubatora). W tym miejscu należy jednak podkreślić, że nie płaci się tu za samą możliwość prowadzenia biznesu, a za szereg usług niezbędnych każdemu przedsiębiorcy. Są to m.in.:

  • Obsługa księgowo-kadrowa
  • Obsługa prawna
  • Szkolenia i doradztwo biznesowe
  • Dostęp do powierzchni coworkingowej wyposażonej w niezbędny sprzęt
  • Programy zniżek partnerskich (w firmach  świadczących różne usługi dla biznesu)

Rynkowa cena podobnego pakietu usług to kilkaset złotych. W ramach inkubatora przedsiębiorczości wszystko to jest dostępne w ramach jednej wspomnianej powyżej opłaty.

Ile można zarobić, by nie zapłacić podatku?

Skoro wiemy już jakie korzyści wynikają z prowadzenia biznesu w ramach inkubatora przedsiębiorczości, wróćmy jeszcze na chwilę do tego jak działa “zerowy” PIT dla młodych. Obowiązuje on maksymalnie do kwoty 85 528 zł w skali roku, czyli do tzw. kwoty granicznej dla pierwszego progu podatkowego (18%). Powyżej tej kwoty wpada się już w drugi próg (32%). Przy czym liczy się suma zarobków, a ich miesięczna wartość nie ma znaczenia. 

Rozpatrzmy sprawę na trzech przykładach.

  • Kasia jest studentką i zarabia 7127 zł brutto miesięcznie. Jej przychody z całego roku sumują się do kwoty 85 528 zł brutto. W efekcie Kasia nie płaci ani grosza z tytułu PIT i na “rękę” otrzyma 7127 zł za każdy miesiąc swojej pracy
  • Piotr jako programista przez pięć miesięcy zarabiał 9000 zł brutto, po zakończeniu projektu postanowił skupić się na nauce i przez kwartał nie zarobił ani grosza. W ciągu kolejnych czterech miesięcy na konto wpływało mu co miesiąc 4000 zł brutto. W ciągu roku Piotr zarobił więc łącznie 61 000 zł brutto i nie zapłaci od tej sumy podatku dochodowego.
  • Michał przez 11 miesięcy zarabiał 8000 zł brutto, jednak dostał awans i w grudniu zarobił 10 000 zł brutto. Roczna suma jego przychodów wynosi 98 000 zł brutto. Dzięki zastosowaniu ulgi Michał nie zapłaci 18% podatku od kwoty 85 528 zł brutto. Pozostała kwota, czyli 12 472 zł brutto podlega już opodatkowaniu 32% podatkiem dochodowym. Dokładna jego wysokość zależy jednak od kosztów uzyskania tego przychodu i podlega pomniejszeniu o tzw. kwotę wolną od podatku.

Jeśli spełniasz warunki zwolnienia z podatku dochodowego, które opisaliśmy w artykule i chcesz z nich skorzystać prowadząc własny biznes, kliknij w poniższy baner i dowiedz się jak możesz tego dokonać w AIP.

Jeśli nie spełniasz tych warunków, ale chcesz prowadzić swój biznes ograniczając koszty do minimum, również zajrzyj tutaj i dowiedz się jak AIP może Ci w tym pomóc.