AIP - Wystawiaj faktury bez firmy - Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu, a których przetwarzanie jest konieczne dla umożliwienia realizacji świadczeń wynikających z udzielonych zgód, jest fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, adres: Poniatowskiego 1, 00-672 Warszawa, adres do korespondencji al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, KRS: 000199402 Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu i zakresie określonym w udzielonej zgodzie, jak również w celu wykonania Umowy jeśli taką zawarłeś z Administratorem. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu określonego w udzielonej przez Ciebie zgodzie. Administrator nie będzie również powielać przetwarzania danych osobowych bez Twojej uprzedniej zgody, z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w imieniu Administratora(np. firmy pomagające Administratorowi w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień). i podmiotów z grupy kapitałowej wskazanych powyżej. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwe dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO). Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: abi@aip.link.

Więcej informacji o celach i zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności dostępnej tutaj.

Załóż firmę z AIP

Przetestuj swój pomysł biznesowy bez ryzykowania utraty preferencyjnych składek ZUS. Przygotuj się do prowadzenia własnej firmy pod okiem ekspertów i wykorzystaj wszystkie przysługujące Ci ulgi.

Dołącz do nas