Alicja Moszyńska - AIP - Przetestuj biznes bez ryzyka.

Mam mniej niż

26 lat

Mam więcej niż

26 lat

Wpisz spodziewany
miesięczny dochód

OBLICZ

Twój spodziewany
miesięczny dochód wyniesie:

* program AIP - 300zł

Umowa zlecenie,
mając etat w innej
firmie

Umowa zlecenie,
nie mając zatrudnienia
w innym miejscu

Umowa o dzieło

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy „Architektura Biznesu”

Doświadczenie

Specjalizuje się w edukacji ludzi biznesu w obszarze przywództwa, komunikacji, autoprezentacji. Mówca motywacyjny i inspirator. Trener biznesu (Schenk Institute).
Wykładowca akademicki (Łazarski – studia podyplomowe Psychologia w Biznesie i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Uniwersytet M. Curie Skłodowskiej w Lublinie). Prowadzi indywidualne sesje mentoringowe w zakresie wsparcia psychologicznego, odkrywania potencjału osobowościowego i efektywnego zarządzania ścieżką kariery zawodowej. Pracuje z firmami typu start-up w obszarze podnoszenia kompetencji z wystąpień publicznych i negocjacji oraz rozwoju kreatywności (łączenie biznes-psychologia-neuroekonomia).

Wykształcenie

Absolwentka SGH i Akademii L. Koźmińskiego.

Zakres mentoringu

Budowanie marki, marketing, negocjacje, prezentacje biznesowe.

Kontakt

Zgłoś chęć konsultacji mailem: start@aip.link