Karolina Żmudzka

psycholog, akredytowany coach IC

Doświadczenie

Jestem psychologiem, akredytowanym coachem Izby Coachingu, doradcą kariery, Certyfikowanym Trenerem FRIS®, Certyfikowanym Konsultantem narzędzi Psytech International: Kwestionariusza osobowości 15FQ+ i Values&Motive Inventory oraz International Values Consultant’em (IVC).

Od ponad 10 lat pracuję indywidualnie i grupowo z ludźmi, którzy stoją u progu ważnych decyzji i zmian, poszukują drogi zawodowej, chcą odkryć siebie i realizować swoje pasje. Pomagam im odkrywać i wykorzystywać swoje prawdziwe predyspozycje, umiejętności i talenty. Pracuję w biznesie w obszarze coachingu, rozwijania talentów, rekrutacji, budowania kompetencji i postaw pracowników, realizacji programów rozwojowych i sesji AC/DC. Pomagam świadomie planować zatrudnienie, projektuję indywidualne ścieżki kariery i talentów, rozwijam strategiczne kompetencje pracowników na wszystkich szczeblach. W pracy wspieram się rzetelnymi narzędziami psychometrycznymi. Od 2014 roku aktywnie działam w środowisku coachów, jako Dyrektor Oddziału Lubelskiego Izby Coachingu, a następnie zarządzając kilkunastoosobowym zespołem dyrektorów i vicedyrektorów w 15 oddziałach IC na terenie całej Polski jako członek Prezydium Izby Coachingu. Obecnie pełnię funkcję członka Komisji Rewizyjnej IC. Jestem kierownikiem merytorycznym akredytowanych przez Izbę Coachingu studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring” na WFiS UMCS w Lublinie oraz wykładowcą, trenerem, mentorem i superwizorem. Współpracuję z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu jako wykładowca na studiach „Wellbeing w organizacji”. Pracuję w języku polskim i hiszpańskim w bezpośrednim kontakcie oraz online (Skype).

Pasjonuje mnie moje życie i praca, kieruję się mottem: „Rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować” i tą ideą staram się zarazić innych. Przez ponad 15 lat zainwestowałam w swój rozwój przeszło kilka tysięcy godzin szkoleniowych, przeszłam własną psychoterapię – dzięki temu odpowiedzialnie pracuję z ludźmi. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. W życiu kieruję się intuicją, wewnętrznym głosem, słucham swojego ciała.

Wykształcenie

Psychologia, specjalności: Psychoprofilaktyka, Psychologia społeczna, Psychologia komunikacji społecznej.
Studium Coacha Basic&Executive.
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopień.
Doradztwo zawodowe.

Prywatnie

– coaching menadżerski, biznesowy, executive, kariery, life
– rozwój talentów, kompetencji miękkich, projektowanie programów rozwojowych
– wsparcie przy rekrutacji pracowników na wszystkich szczeblach
– wsparcie dla pracowników z ryzykiem wypalenia zawodowego
– budowanie systemu wartości organizacji
– budowanie zespołu, diagnoza stylów myślenia i działania menadżerów, poszczególnych członków zespołu oraz potencjału całego zespołu

Forma kontaktu

Zgłoś chęć konsultacji mailem: start@aip.link