Krzysztof Topolski - AIP - Przetestuj biznes bez ryzyka.

Mam mniej niż

26 lat

Mam więcej niż

26 lat

Wpisz spodziewany
miesięczny dochód

OBLICZ

Twój spodziewany
miesięczny dochód wyniesie:

* program AIP - 300zł

Umowa zlecenie,
mając etat w innej
firmie

Umowa zlecenie,
nie mając zatrudnienia
w innym miejscu

Umowa o dzieło

Krzysztof Topolski

Adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie.

Doświadczenie

 

Doradzał przy inwestycjach kapitałowych w projekty o różnym stopniu rozwoju m.in. z branż IT, nowoczesnych technologii, FinTech, crowdfundingu, prowadzących portale społecznościowe, w tym z zaangażowaniem kapitału zagranicznego (m.in. fundusze brytyjskie i niemieckie).

Uczestniczył w przygotowaniu strony prawnej ofert publicznych akcji Mercator Medical S.A. (IPO w 2013 r., SPO w 2016 r.), Wind Mobile S.A. (obecnie Ailleron S.A., przeniesienie z NewConnect na rynek podstawowy oraz IPO – 2015 r.), Archicom S.A. (IPO w 2016 r.), NanoGroup S.A. (IPO w 2017 r.) oraz ML System S.A. (IPO w 2018 r.).

Posiada również wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w zakresie reprezentacji stron w postępowaniach sądowych i administracyjnych, prowadzeniu badań due dilligence spółek, tworzeniu start-upów, dokonywaniu przekształceń i podziałów spółek, sporządzaniu dokumentów korporacyjnych i programów motywacyjnych (ESOP-y).

Wykształcenie

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prywatnie

Prywatnie pasjonat historii, zwłaszcza dotyczącej wojskowości starożytnej i nowożytnej.

Zakres mentoringu

Przygotowanie do inwestycji kapitałowych pod kątem prawnym

Forma kontaktu

Zgłoś chęć konsultacji mailem: start@aip.link